Профессиональное образование:
ӨТМҮШ, УЧУР, КЕЛЕЧЕК

автор: Редактор: Кожобеков К.Г.
Профессиональное образование: Народное образование. Педагогика
Общее образование: Общее образование
Типы: Типы интернет-ресурсов для системы образования
Аудитория: Аудитория
Уровень образования: Общее
чыккан жылы: 2020
жүктөлгөн убакыт: 2024-05-15 04:52:38
Көрүүлөр: 27
желеде окуу

Юбилейлик китепте Ош мамлекеттик университетинин 1939-2019-жылдар аралы- гында басып өткөн жолу, ОшМУ менен тагдырлаш болгон, окуу жайдын өнүгүүсүнө са- лым кошкон инсандар, кечээ жана бүгүн иштеп жаткан илимпоз-педагогдор, жаштыгын университетте өткөргөн бүтүрүүчүлөр жөнүндө даректүү, тарыхый маалыматтар ыраат- туу берилди. Окуу жайдын структуралык түзүмдөрү жана профессордук-окутуучулук ку- рамынын илимий-педагогикалык ишмердигин чагылдырган материалдардын негизинде ОшМУнун классикалык билим берүүчү окуу жайдан - изилдөөчү жана инновациялык би- лим берүүгө трансформациялануу процесси баяндалат.
Новые книги
Самые читаемые книги


       © 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-75-58, oshsu-oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu-oms@gmail.com