Профессиональное образование:
Сынган кылыч

автор: Төлөгөн Касымбек
Профессиональное образование: Литература. Литературоведение
Общее образование: Литература
Типы: Типы интернет-ресурсов для системы образования
Аудитория: Учащийся
Уровень образования: Общее
чыккан жылы: 0
жүктөлгөн убакыт: 2015-04-08 08:47:31
Көрүүлөр: 2734
желеде окуу

Бул элге кеңири белгилүү тарыхый роман көркөм адабиятка болуп келген катаал чектөөдөн улам цензурадан «өтпөй» калып калган көптөгөн тарыхый болмуш, окуя, маани кайра каралып, кыргыздын элчилиги, журтчулугу, улуттук таламдары негизге алынып жаңыча иштелген бешинчи басылышы болуп эсептелет. Көптөгөн окурмандар күткөн бул китепти интернетке чыгарууга уруксаат берген Райкан Төлөгөнов агайга чоң ыраазычылык билдиребиз!
Новые книги
Самые читаемые книги


       © 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-75-58, oshsu-oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu-oms@gmail.com