Профессиональное образование:
Малчылар үчүн колдонмо

автор: Инам ур Рахим Даниель Маселли
Профессиональное образование: Сельское и лесное хозяйство
Общее образование: Биология
Типы: Учебные материалы
Аудитория: Учащийся
Уровень образования: Общее
чыккан жылы: 2011
жүктөлгөн убакыт: 2015-11-12 10:32:49
Көрүүлөр: 413
желеде окуу

Колдонмо салттуу жана заманбап илимий билимдер, ошондой эле малдын өндүрүмдүүлүгүн жана жайыт ресурстарынын абалын жакшыртуу боюнча жөнөкөй жана натыйжалуу инструменттер берилген. Колдонмо жергиликтүү элдин өкүлдөрүнүн жана адистердин тыгыз катышуусу менен даярдалып, жайыттарды туура жана туруктуу колдонуу, аларга көзөмөл жүргүзүү жана малды туура асыроо маселелери боюнча тереңирээк түшүнүк алуу үчүн малчыларга, айылдык жайыт комитеттерине жана мамлекеттик органдарга жардам берүүгө багытталган.
Новые книги
Самые читаемые книги


       © 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-75-58, oshsu-oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu-oms@gmail.com