Профессиональное образование:
Кытай тили. Коомчулук үчүн окуу китеби 4.

автор: Жу Шяоожүн, Которгон:Барат Касым
Профессиональное образование: Иностранный язык
Общее образование: Иностранный язык
Типы: Учебник, учебное пособие
Аудитория: Учащийся
Уровень образования: Дополнительное
чыккан жылы: 2017
жүктөлгөн убакыт: 2020-09-25 07:49:11
Көрүүлөр: 98
желеде окуу

Окуу китебинин башкы максаты студенттердин пикирлешүү жана сүйлөшүү билгичтигин калыптандыруу болуп саналат. Сүйлөшүү темасы жана кырдаалы аркылуу студенттерге грамматикалык тилдик билим берилет, бул материалдар аларды баарлашуу активдүүлүгүнө мажбурлайт.
Новые книги
Самые читаемые книги


       © 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-75-58, oshsu-oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu-oms@gmail.com