Профессиональное образование:
Информатика

автор: Маликов А. А ,Акматова Т. А, Азизбек к. А
Профессиональное образование: Информатика и информационные технологии
Общее образование: Информатика и ИКТ
Типы: Учебник, учебное пособие
Аудитория: https://t.me/Ant_Security
Уровень образования: Общее
чыккан жылы: 2018
жүктөлгөн убакыт: 2018-09-04 03:42:51
Көрүүлөр: 363
желеде окуу

Бул окуу куралда информатиканын негизги тушунуктору камтылган жана информатика боюнча мамлекеттик билим беруу стандарттарынын талабына ылайык маалыматтарды табууга болот.Ошондой эле компьютер боюнча билимдерди терендетууго,офисттик программаларды уйронууго оболго тузот. Эмгек жогорку жана орто кеситик окуу жайларынын студенттерине, мектеп окуучуларына жана информатика предметине кызыккан окурмандардын кенири чойросуно арналган.
Новые книги
Самые читаемые книги


       © 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-75-58, oshsu-oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu-oms@gmail.com