Профессиональное образование:
«C# программалоо тили»

автор: Беделова Н.С. Арапбаев Р.Н.
Профессиональное образование: Информатика и информационные технологии
Общее образование: Информатика и ИКТ
Типы: Учебник, учебное пособие
Аудитория: Учащийся
Уровень образования: Высшее
чыккан жылы: 2017
жүктөлгөн убакыт: 2020-06-02 09:41:29
Көрүүлөр: 82
желеде окуу

Окуу китеп C# программалоо тилинин жардамы менен ар кандай типтеги маселелерди чечүүнүн алгоритмин түзүүгө, программалоого ыкмашыгууларды калыптандырууга арналган. Мында тиешелүү темалардын лекциялык материалдары, практикалык, лабораториялык иштердин баяндамалары, аларды аткаруунун максаттары, өз алдынча иштөө үчүн тапшырмалар, ар бир иштин кыскача теориялык материалдары, 1-2 мисалдын чыгарылыштарынын программаларынын үлгүлөрү, аткаруу үчүн берилген тапшырмалардын варианттары, кайталоо үчүн тапшырмалар, көрсөтмөлөр берилген.
Новые книги
Самые читаемые книги


       © 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-75-58, oshsu-oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu-oms@gmail.com