Профессиональное образование:
ОРУСЧА-КЫРГЫЗЧА МЕДИЦИНАЛЫК СӨЗДҮК

автор: К.Жакыпбеков, Э.Токтомамбетов
Профессиональное образование: Медицина и здравоохранение
Общее образование: Медицина
Типы: Словарь
Аудитория: Учащийся
Уровень образования: Общее
чыккан жылы: 2014
жүктөлгөн убакыт: 2015-12-21 15:02:10
Көрүүлөр: 376
желеде окуу

Саламаттык сактоо кызматкерлерине, окутуучуларга, тил адистерине, студент- терге, адамдын эң башкы байлыгы болгон ден соолугуна кам көргөн ар бир жаранга арналып даярдалган бул сөздүк медицинага тиешеси бар түшүнүктөрдүн, атоолордун нукура кыргызча эквивалентин келтирип, маанисин чечмелейт, дары чөптөрдүн эне ти- либиздеги аттарын келтирет.
Новые книги
Самые читаемые книги


       © 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-75-58, oshsu-oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu-oms@gmail.com