Профессиональное образование:
Компьютердик технологиянын негизинде физика мугалимдерин дифференцирлеп окутууга даярдоо

автор: Омаралиева З. И., Эгемназарова А. Ж.
Профессиональное образование: Физика
Общее образование: Физика
Типы: Методические указания
Аудитория: Учащийся
Уровень образования: Общее
чыккан жылы: 2013
жүктөлгөн убакыт: 2018-06-26 08:36:37
Көрүүлөр: 183
желеде окуу

Методикалык колдонмо физика мугалимдерине дифференцирлеп окутуунун формаларын жана каражаттарын туура тандап алууга жана физикалык окуу эксперименттерин компьютердик технологиянын жардамы менен жургузууго жардам берет.
Новые книги
Самые читаемые книги


       © 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-75-58, oshsu-oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu-oms@gmail.com