Профессиональное образование:
1-4-КЛАССТАРДЫН МАТЕМАТИКА ПРЕДМЕТИ БОЮНЧА ЧЫГАРЫЛГАН ҮЙ ТАПШЫРМАЛАРЫ

автор: Исаков Коммунар
Профессиональное образование: Математика
Общее образование: Математика
Типы: Учебные материалы
Аудитория: Учащийся
Уровень образования: Общее
чыккан жылы: 2003
жүктөлгөн убакыт: 2015-10-17 17:16:22
Көрүүлөр: 441
желеде окуу

Башталгыч класстарда окуу жараянын уюштуруунун орчундуу маселелеринин бири бул окуучуларды өз алдынча билим алууга, тапшырманы туура, иреттүү аткарууга үйрөтүү болуп эселтелет Окуучулардагы мындайча сапатты калыптандыруу бир гана класс мугалимдеринин иши эмес, жалпы окуу системасыиын алдындагы мазмундуу, түшүнүү иштеринин жакшы жолго коюлушунда окуу китебинин өзүнүн ролу чоң. Мында эң бирчнчи окуу китебиндеги тапшырмалардын логикалык жактан ыраагтуу болуусу, мазмуну жагынаи кызыктуу болуусу зарыл Азыркы учурда бул багытта эмгектенип жаткан окумуштууларга эч кандай доо коюуга болбойт
Новые книги
Самые читаемые книги


       © 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-75-58, oshsu-oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu-oms@gmail.com