Профессиональное образование:
Mathcad:сандык методдор.

автор: К.Ж.Усенов, З.А.Асилова.
Профессиональное образование: Информатика и информационные технологии
Общее образование: Информатика и ИКТ
Типы: Учебник, учебное пособие
Аудитория: Учащийся
Уровень образования: Высшее
чыккан жылы: 2015
жүктөлгөн убакыт: 2020-06-03 09:51:38
Көрүүлөр: 3
желеде окуу

Окуу китебинде сандык методдор курсунан кеңири теориялык материалдар берилип, практикалык эсептердин чыгарылыштары көрсөтүлүп, лабораториялык жумуштун аткарылышы компьютердик программанын жардамында сунушталып жана өз алдынча иштөөгө варианттары берилген.
Новые книги
Самые читаемые книги


       © 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-75-58, oshsu-oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu-oms@gmail.com