Профессиональное образование:
КЫРГЫЗ ТИЛИ

автор: Абдышова З. А., Айбашова Т. М., Мураталиева У.Т.
Профессиональное образование: Языкознание
Общее образование: Кыргызский язык
Типы: Учебник, учебное пособие
Аудитория: Учащийся
Уровень образования: Высшее
чыккан жылы: 2020
жүктөлгөн убакыт: 2021-05-18 10:27:43
Көрүүлөр: 84
желеде окуу

Окуу колдонмо жогорку окуу жайларынын математика жана информатика багытында окуган студенттерге жана ушул багытта окууну каалаган мектеп окуучуларына арналат. Студенттердин тил билүү деңгээлин (В2ден жогору С1ге жакын) жогорулатуу максатында түзүлдү. Бул китеп окуган ар бир адамдын кеп ишмердүүлүгүнүн бардык түрлөрүн (угуу, сүйлөө, окуу, жазуу) өстүрөт, лексика-грамматикалык көндүмдөрүн калыптандырат. Кыргыз тилинин практикалык курсу дисциплинасын окутуунун натыйжасы ишке ашуусуна толугу менен жардам берет.
Новые книги
Самые читаемые книги


       © 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-75-58, oshsu-oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu-oms@gmail.com