Профессиональное образование:
КЫРГЫЗ ТИЛИ

автор: Камчыева Ж.А., Маматова А.А., Абдышова З.А., Айтибаева Ж.К.
Профессиональное образование: Языкознание
Общее образование: Кыргызский язык
Типы: Типы интернет-ресурсов для системы образования
Аудитория: Учащийся
Уровень образования: Высшее
чыккан жылы: 2020
жүктөлгөн убакыт: 2021-05-18 10:15:48
Көрүүлөр: 35
желеде окуу

Окуу колдонмо жогорку окуу жайларынын табият таануу жана география багытында окуган студенттерге жана ушул багытта окууну каалаган мектеп окуучуларына арналат. Студенттердин тил билүү деӊгээлин (В2ден С1ге жакын) жогорулатуу максатында түзүлдү.
Новые книги
Самые читаемые книги


       © 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-75-58, oshsu-oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu-oms@gmail.com